top of page

Organisatie

Stichting EnZpire

is opgericht in Nederland in 2016

Adres
Wilhelminaplein 1, 3072DE Rotterdam

 

Financiële gegevens
ANBI-status :  Actief sinds 1 januari 2019

Bankrekeningnummer :  NL05BUNQ2206273802 

RSIN-nummer:   856724543 

KvK-nummer: 66850932

Bestuur
Voorzitter : Benton, Jenifer Hilary

Secretaris: Le Hong, Phong

Penningmeester: Aldenkamp, Dennis

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben een recht op vergoeding van de deur in de hoeveelheid van hun functie gemaakt kosten.

Er wordt geen directeur van personeel aangenomen;

Compensatie voor vrijwilligers, in het bijzonder reiskosten en vergoeding van kosten die direct gerelateerd zijn aan werk voor Stichting EnZpire;

 

Uurloon voor freelancers ingehuurd als specialisten, plus reiskostenvergoeding.

Doelen

De Stichting heeft tien doelen: 

a. het inspireren en helpen van mensen, die vastgelopen zijn in het leven, met het vinden van een balans in hun leven, door te vertrouwen op de innerlijke kracht die elke mens eigen is;

b. mensen versterken en inspireren om actieve vorm te geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en de samenleving met elkaar;

c. het sluit van alle verdere handelingen, die met het vooruitstaande in de ruimste zin verbinding houden of kunnen worden bevorderlijk. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te delen door: 

a. het samenwerken met andere organisaties instellingen, en stichtingen met elk doel;

b. het ontwikkelen en organiseren van projecten;

c. het verschil van financiële middelen vanuit subsidies, fondswerving en donaties.

Beleid

De volgende punten worden voor Stichting EnZpire als uitgangspunten genomen:

 

  • Projectplan met financiële begroting voor elk afzonderlijk project;

  • Elk project wordt tijdens en achteraf;

  • Alle projecten worden door het gehele bestuur beoordeeld voor goedkeuring;

  • Er wordt geen directeur van personeel aangenomen;

  • Tijdens elke vergadering wordt er genotuleerd. Deze notulen worden gebruikt voor het vastleggen van alle beslissingen, verklaringen en vervolgacties. Deze worden door alle bestuursleden bevestigd.

  • Bestuur ontvangt enkele vakantie - en onkostenvergoeding.

  • De stichting wordt ondersteund door zelfstandigen en vrijwilligers;

  • Leningen worden niet verworven, of verlengd.

  • Alle projecten moeten zelfstandig kunnen bestaan.

  • Financiering die op een project wordt binnengehaald, wordt voor dat project gebruikt; per project wordt aangevraagd wat de vergoeding voor de stichting gaat zijn.

©2021Stichting EnZpire - website ontwerp:Totaal Digitaal B.V

bottom of page