top of page
erasmus-bridge-sunset-rotterdam-netherla

Organisatie

Stichting EnZpire

is opgericht in Nederland in 2016

Adres

Wilhelminaplein 1, 3072DE Rotterdam
 

Financiële informatie
ANBI status:  Actief vanaf 1 januari 2019

Bankrekeningnummer:  NL05BUNQ2206273802 

RSIN-nummer:   856724543 

KvK-nummer: 66850932

Bestuur

Voorzitter: Benton, Jenifer Hilary

Secretaris: Le Hong, Phong

Penningmeester: Aldenkamp, Dennis

 

Compensatiebeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de kosten die zij bij de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

Er wordt geen directeur of personeel aangenomen;

 

Vrijwilligersvergoeding, in het bijzonder reiskosten en vergoeding van onkosten die direct verband houden met werkzaamheden voor Stichting EnZpire;

 

Uurloon voor als specialist ingehuurde freelancers plus reiskostenvergoeding.

Doelen

Het doel van de Stichting is: 

a. mensen, die vastlopen in het leven, inspireren en helpen om balans in hun leven te vinden, door te vertrouwen op de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is;

b. mensen in staat stellen en inspireren om actief hun leven vorm te geven en samen verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en voor de samenleving;

c. het verrichten van alle andere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of die daaraan ten goede kunnen komen. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. samenwerken met andere organisaties, instellingen en stichtingen met vergelijkbare doelen;

b. ontwikkelen en organiseren van projecten

c. het verwerven van financiële middelen uit subsidies, fondsenwerving en donaties.

Het beleidsplan

Voor Stichting EnZpire worden de volgende punten als uitgangspunt genomen:

 

  • Projectplan met financiële begroting per individueel project;

  • Elk project wordt voor, tijdens en na het project geëvalueerd;

  • Alle projecten worden ter goedkeuring beoordeeld door het voltallige bestuur;

  • Er wordt geen directeur of personeel aangenomen;

  • Van elke vergadering worden notulen gemaakt. In deze notulen worden alle beslissingen, goedkeuringen en vervolgacties vastgelegd. Deze worden door alle bestuursleden bevestigd;

  • Bestuur krijgt alleen leegstand en onkostenvergoeding;

  • De stichting wordt ondersteund door zelfstandigen en vrijwilligers;

  • Leningen worden niet verworven of verstrekt.

  • Alle projecten moeten langdurig duurzaam zijn en zelfstandig kunnen opereren

  • Fondsen die op een project zijn ingezameld, worden voor dat project gebruikt; per project wordt afgesproken wat de vergoeding voor de stichting zal zijn.

bottom of page