top of page

Organisatie

Stichting EnZpire

is opgericht in Nederland in 2016

Adres
Wilhelminaplein 1, 3072DE Rotterdam

 

Financiële gegevens
ANBI status :  Actief sinds 1 janauri 2019

Bankrekeningnummer :  NL05BUNQ2206273802 

RSIN-nummer:   856724543 

KvK-nummer: 66850932

Bestuur
Voorzitter : Benton, Jenifer Hilary

Secretaris: Le Hong, Phong

Penningmeester : Aldenkamp, Dennis

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er wordt geen directeur of personeel aangenomen;

Compensatie voor vrijwilligers, in bijzonder reiskosten en vergoeding van kosten die direct gerelateerd zijn aan werk voor Stichting EnZpire;

 

Uurloon voor freelancers ingehuurd als specialisten, plus reiskostenvergoeding.

Doelen

De Stichting heeft ten doel: 

a. het inspireren en helpen van mensen, die vastgelopen zijn in het leven, met het vinden van een balans in hun leven, door te vertrouwen op de innerlijke kracht die elke mens eigen is;

b. mensen versterken en inspireren om actief vorm te geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en de samenleving met elkaar;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het samenwerken met andere organisaties, instellingen en stichtingen met soortgelijk doel;

b. het ontwikkelen en organiseren van projecten;

c. het verwerven van financiële middelen vanuit subsidies, fondswerving en donaties.

Beleid

De volgende punten worden voor Stichting EnZpire als uitgangspunten genomen:

 

  • Project plan met financiële begroting voor elk afzonderlijk project;

  • Elk project wordt tijdens en achteraf geëvalueerd;

  • Alle projecten worden door het gehele bestuur beoordeeld voor goedkeuring;

  • Er wordt geen directeur of personeel aangenomen;

  • Tijdens iedere vergadering wordt er genotuleerd. Deze notulen worden gebruikt voor het vastleggen van alle besluiten, goedkeuringen en vervolgacties. Deze worden door alle bestuursleden bevestigd.

  • Bestuur ontvangt enkel vacatie - en onkostenvergoeding.

  • De stichting wordt ondersteund door zelfstandigen en vrijwilligers;

  • Leningen worden niet aangeschaft, of verlengd.

  • Alle projecten moeten zelfstandig kunnen bestaan.

  • Financiering die op een project wordt binnengehaald, wordt voor dat project gebruikt; per project wordt afgesproken wat de vergoeding voor de stichting gaat zijn.

©2021Stichting EnZpire - website design: Totaal Digitaal B.V.

bottom of page